Zagreb

Osijek

Rijeka

Varaždin

Split

Rovinj

Karlovac

Pula

Pravilnik za Office Club


Korisnikom Office Shoes ''Club'' kartice može postati svaka fizička osoba koja ispuni online pristupnicu ili pristupnicu na prodajnom mjestu.


Korisniku će biti dodijeljena Office Shoes ''Club'' kartica s jedinstvenim brojem i bar kodom.
Office Shoes ''Club'' karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja.
Office Shoes ''Club'' kartica vrijedi isključivo na području Republike Hrvatske.
Za ostvarivanje prava na izdavanje Office Shoes ''Club'' kartice, nije potrebna prethodna kupovina.
Prilikom prvog korištenja ''Club'' kartice korisniku će biti dodijeljeno 5% popusta.


Popust koji je realiziran na osnovu ostvarenih bodova odnosi se na artikle iz nove kolekcije, kao i na one koji su već na popustu ili sniženju do -39%.
Za artikle koji su na popustu ili sniženju većem od -39% korisnik ostvaruje pravo na sakupljanje bodova.


Vrijednost prve kupovine ulazi u Office Shoes ''Club'' sustav sakupljanja bodova, a sustav sakupljanja bodova bazira se na modelu ,,1 kuna = 1 bod''. Ovaj model vrijedi za sve vrste plaćanja.
Ovisno o bodovima sakupljenima prema navedenom modelu, korisnik prelazi iz nižeg u viši razred.  Obračunsko mjerno razdoblje je godina dana, a najveći popust koji je moguće ostvariti u tom razdoblju je 15%.


Svi bodovi ostvareni kupnjom u Office Shoes prodajnim mjestima i na Office Shoes Internet trgovini zbrajaju se do kraja obračunskog razdoblja koje vrijedi godinu dana od trenutka dobivanja Office Shoes ''Club'' kartice. Na kraju tog razdoblja član ostvaruje početni popust za sljedeće razdoblje u visini popusta određenog za razred u koji se plasirao temeljem svih prikupljenih bodova iz prethodnog razdoblja i tako za svako novo obračunsko razdoblje, odnosno po isteku svake slijedeće godine.
Nakon isteka godine u kojem je korisnik ostvario svoje bodove, sudjelovanje u Office Shoes ''Club'' programu automatski se nastavlja, a članu za sljedeću godinu ostaje popust koji je stekao u prethodnoj godini.

 

Office Shoes ''Club'' razredi popusta
RAZRED BODOVI POPUST I KATEGORIJE
1 do 999 5%
2 1000-3999 7%
3 4000-4999 9%
4 5000-8999 11%
5 9000-9999 13%
6 10000 15%

 

Ako sakupljenim bodovima u jednoj godini premaši trenutni razred u kojem se nalazi, korisnik automatski prelazi u viši razred i stječe pravo korištenja popusta višeg razreda do kraja godine.


Navedeni dodatni popusti iskoristivi su za cijeli Office Shoes asortiman osim za artikle ili promocije za koje će to biti izričito navedeno. U tom slučaju korisnik ne ostvaruje pravo na popust, nego će mu biti dodijeljeni bodovi.

Korisnik Office Shoes programa vjernosti može se iščlaniti iz kluba putem e-mail adrese: info@shoeboxadria.hr
Gubitak članske iskaznice potrebno je prijaviti na e-mail adresu: info@shoeboxadria.hr ili broj telefona 01/6458/914. Članu će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi do tada ostvareni bodovi.

Broj bodova i dostignuti razred član može provjeriti u svakoj Office Shoes poslovnici ili na internet stranici www.officeshoes.hr. Pri tome je potrebno imati e-mail adresu jednaku onoj ispisanoj u pristupnici kao i broj kartice.


Član može koristiti karticu i prilikom internet kupovine na službenoj stranici www.officeshoes.hr gdje će se, unosom broja korisnikove ''Club'' kartice, unijeti e-mail adresa koja odgovara podacima, tj. broju kartice. Popust će se automatski obračunati, a bodovi na kartici bit će automatski dodijeljeni nakon potvrde unosa naručenih artikala.


Sve informacije vezane uz Office Shoes ''Club'' program, pristupnice, pravilnik, upute te kako ostvariti dodatne bodove nalaze se na službenoj internet stranici https://www.officeshoes.hr/loyaltyisroyalty.


Potpisom pristupnice podnositelj zahtjeva postaje članom Office Shoes ''Club'' programa čime bezuvjetno prihvaća sve uvjete i pravila te je suglasan da će primati Office Shoes promotivne i informativne materijale.


Shoebox Adria d.o.o. izdavatelj je Office Shoes ''Club'' kartice koja i nakon izdavanja ostaje u njegovom trajnom vlasništvu. Shoebox Adria d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče ''Club'' karticu iz opticaja ako smatra da je potrebno uvesti nove uvjete ili u potpunosti ukinuti elemente ''Club'' programa.


Shoebox Adria d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti članstvo korisniku koji je prekršio navedene uvjete i pravila.

 

 

 

X